MASTERCLASS
  

 Masterclasses

Gedurende het komende jaar worden er verschillende masterclasses gegeven.
Deze speciale en zeer interessante dagen zijn bij te wonen door mensen die het systemisch werk een warm hart toedragen. Het is prettig als je enige opleiding en/of ervaring hebt genoten in het systemisch werk.

 


Het verschil maken door een organisatieopstelling  later dit jaar

Allerlei voortschrijdend inzicht wordt toegepast in deze lesdag.

 
We, Piet van Veen en Hans van den Berg, gaan deze dag eerst met je onderzoeken wat de elementen in jou en in jouw cliënt (met zijn of haar bedrijf) zijn die maken dat jij en/of jouw cliënt ondernemer zijn.
We onderzoeken samen wat de elementen zijn die zorgen dat de organisatie werkt en daarmee het verschil maakt in deze branche of methode.
Wat zorgt dat jij het verschil kan maken als de organisatie jou (als kracht van buiten) vraagt om een transitie te begeleiden of vraagt om de onderstroom te verduidelijken in hun proces. Of als je gewoon gevraagd wordt een organisatieopstelling te doen met hen. Met welke intentie en welk doel je dit gaat doen. En welke invloed dit heeft op het proces.
 
We laten zien welke elementen het voorgesprek nodig heeft. Welke mogelijkheden je hebt om te verduidelijken en de dynamiek of onderstroom te tonen. Er is ruimte deze dag om jouw bedrijf te onderzoeken, om jouw plaats daarin beter te leren kennen en wellicht een gewenste verandering te gaan ervaren.
 
Vervolgens bieden we de techniek van de 'half-bedekte opstelling' aan, waarbij het voor de representanten niet mogelijk is om met vooropgezet doel en oordeel de opstelling in te gaan. Deze techniek zorgt dat men in bedrijven meer achting en vertrouwen heeft voor hetgeen de opstelling laat zien en ervaren.
 
We nodigen je uit om je in te schrijven voor deze interessante dag op zaterdag 16 mei.


Masterclass Maatschappelijke opstellingen  oktober of november

Er zijn vele systemen waarin we leven en deel van uitmaken. Als een systeem veel groter is dan het familiesysteem, met meer leden en meer individuen, zijn de regels onduidelijker en kunnen er daarmee snel angsten, boosheid en het gevoel van kwetsbaarheid ontstaan. We kunnen verdwalen, bondjes smeden, alleen voelen, er een idee over hebben, etc.

In de Verdieping schenken we al wat jaren aandacht aan maatschappelijk georiënteerde opstellingen, maar het leek me fijn om daar in Masterdagen aandacht aan te schenken. We onderzoeken op deze dag samen een aantal maatschappelijke issues. Issues die door de deelnemers naar voren gebracht worden. We onderzoeken ze vooral via de zelfopstellende opstelling. Een mooie manier om te laten ontstaan hoe we erover denken en voelen. Om de onderstroom van het systeem duidelijk te maken zodat we inzichten krijgen waar we iets anders mee kunnen doen dan we gewend zijn.

Je bent welkom als je iets ervaring hebt met opstellingen, systemisch werk.

Geef tevoren aan welk thema je zou willen inbrengen (als je een thema wil inbrengen).
Lees meer>>Masterclass Tafelopstellingen, speciaal met Bronnenopstelling
 Later in 2021


Op tafel verschijnt een overzicht met mogelijkheid tot ontwikkeling

"Wat kan je boos worden op een blokje," verzuchtte een cliënte die het blokje in dienst had genomen als representant voor haar vader. Eindelijk kon ze deze primaire boosheid in zichzelf toelaten en er iets mee gaan doen.

'Opstellingen' is een instrument om de innerlijke werkelijkheid en zijn context na te bootsen, zodat (innerlijk) iets kan veranderen. Tafelopstellingen kunnen een goed overzicht geven van dit innerlijk en de plaatsen die familieleden, collega's, klanten, geld, ziekte, gevoelens, of andere items innemen. De belemmeringen en stagnaties, die vaak op de achtergrond spelen en niet direct zichtbaar zijn, worden duidelijk. De beweging, die in de opstelling ontstaat, helpt vaak om de bestaande situatie te accepteren en om een verandering tot stand te brengen. Het eindresultaat van de opstelling kan ook gebruikt worden om samen met de klant tot goede afspraken voor individuele coaching te komen.
 
De 'bronnenopstelling' is een speciale vorm van tafelopstellingen, waar binnen korte tijd zeer veel duidelijk wordt in de keuzes die de vraagsteller heeft. Door het kennen van deze vorm van opstellen blijkt het werken met andere vormen meer inzichtelijk te zijn voor de begeleider.

Op deze dag zullen Piet van Veen en Hans van den Berg een dag verzorgen met allerlei kennis en kunde rond het begeleiden van tafelopstellingen. U krijgt een hand-out over tafel- en bronnenopstelling mee.


Leren werken met de Stad van Axen. 6 juni 2021


De weg gewezen worden in deze stad staat gelijk aan de weg kennen in hoe relaties zijn met de mensen om je heen en hoe er een keuze is gemaakt in hoe je bent.

  • Zijn jouw relaties harmonieus of juist niet?
  • Heb jij het nodig de dingen te weten of laat je het liever zoals het is.
  • Hoe hebben jouw ouders je gezien, wat hebben ze je gegund in jouw leven?
  • Was zorgen voor een ander het belangrijkste voor je, gaf je sturing, of kreeg je dat liever?
  • Hoe leerde je?
  • Keek je op tegen een ander, of volgde je hem/haar, of wilde je liever zelf bepalen?


In 1 workshopdag kan je veel van deze vragen beantwoorden en kan je leren deze methode in te zetten voor een praktijk van coaching en therapie. De methode is eenvoudig tot je te nemen door het lerend te ervaren. Je kunt het inzetten voor individuen, echtparen, teams, kinderen. 
Lees verder>>>


 Inschrijfformulier MasterclassData (U kunt meerdere data aanvinken)
06-06-2021 Stad van Axen
19-06-2021 Masterclass

Aanhef
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon (Mobiel)
E-Mail

Bedrijfsnaam (Optioneel)
Adres (Optioneel)
Postcode (Optioneel)
Plaats (Optioneel)
Land (Optioneel)
Kostenplaats / referentie (Optioneel)

Captcha

Om zgn. spambots tegen te gaan een controle of u geen 'bot' ofwel computerprogramma bent:

Klik op de opstelling waarin het meisje blauw gekleurd is.

    Accepteer de voorwaarden (opent in nieuwe tab).

 Investering Masterclass

1 dag inclusief koffie, thee en lekkers: €130

Bij grotere groepen zal de training op een andere locatie plaatsvinden.

 Meesterschap, vervolgopleiding systemisch werken

Wilt u meer dan het volgen van de Masterclasses? Deze classes zijn onderdeel van de het 'Meesterschap'. 
Lees meer over het Meesterschap>>