MASTERCLASS
  

 Masterclasses

Gedurende het komende jaar worden er verschillende masterclasses gegeven.
Deze speciale en zeer interessante dagen zijn bij te wonen door mensen die het systemisch werk een warm hart toedragen. Het is prettig als je enige opleiding en/of ervaring hebt genoten in het systemisch werk.

Masterclass familiebedrijven op 3 februari 2019

Familiebedrijven zijn de grote motor van de economie. Daarnaast zijn ze ook een grote motor voor dynamieken binnen de familie. Op deze dag zullen we het snijvlak tussen familie en organisatie intensief belichten door theorie en praktijk. De speciale familiedynamieken binnen het bedrijf en de speciale organisatiedynamieken binnen de familie zullen verhelderd worden. 'Er bij horen' krijgt een andere dimensie. We zullen zien dat besluiten op organisatie/bedrijfsniveau tevens consequenties hebben op familieniveau. We zullen onderzoeken hoe de ordening is ontstaan binnen de familie en bedrijf.
Ben jij onderdeel/ lid van een familiebedrijf of ken je iemand (of iemanden) die een opstelling wil doen over dit onderwerp, mail me of jij of de ander een opstelling wenst.

Vele bedrijven zijn in het bezit van een familie. Er zijn voldoende voorbeelden van succesvolle familiebedrijven. Het succes wordt hierbij niet gemeten naar de hoeveelheid geld dat omgezet wordt, maar naar de lengte van jaren dat dit succes voortduurt. Een familiebedrijf heeft niet (altijd) aandeelhouders die willen cashen na enige tijd.
De oprichters hebben een doel voor ogen gehad. Ze hebben bedacht dat het goed was om met meerdere familieleden een overleefmechanisme op te zetten, een systeem, dat vastzat aan het al bestaande systeem: de familie. Ook vaak is het begonnen met één persoon, die zijn of haar bedrijf aan zijn kinderen naliet en daarmee van éénkoppig naar meerkoppig ging.
Regelmatig krijg ik vragen over het proces van 'met elkaar' een bedrijf runnen, maar vooral over de overgang van de ene generatie naar de volgende.

  • "Mijn vader wil het bedrijf overdoen aan mij en mijn broer, maar ik vind mijn broer niet geschikt. Wat nu?"  
  • "Ik heb het bedrijf van mijn ouders overgenomen, heb hen hun pensioen gegeven, maar mijn vader blijft de contrôle houden. Elke dag komt hij zich met het personeel en het proces bemoeien en ze weten niet goed meer wie de baas is."
  • "Ik heb het bedrijf overgenomen, maar mijn ouders zijn financieel eigenaar. Ik moet alles overleggen."
  • We zijn allemaal verantwoordelijk voor een deel van het bedrijf. Aan de keukentafel lopen de gesprekken regelmatig uit de hand. Iedereen vindt er iets anders van. Ik kan er niet goed tegen."
  • Ik wil me er niet mee bemoeien, want ik heb gezegd het bedrijf niet over te willen nemen, maar mijn zus wel en ik vermoed dat ze al het geld uit het bedrijf haalt, zodat onze ouders straks niets meer hebben."
  • "Ik weet niet meer wat te doen, nu geen van mijn kinderen mijn bedrijf wil overnemen."

De vragen gaan vooral over de pijn die ontstaat als er beslissingen moeten worden genomen die zowel zakelijk als persoonlijk alle familieleden raken. 
Waarschijnlijk lees je de complexiteit in de vragen. Er kan moeilijk een beslissing genomen worden omdat alles consequenties heeft. De persoonlijke relatie kan aangetast worden als er op zakelijk gebied een beslissing wordt genomen. Het vraagt meer van de beslisser dan in een ander soort organisatie of bedrijf.

Met een organisatieopstelling, die rekening houdt met de ingewikkeldheid van het snijpunt van organisatie- en familiesysteem, kunnen we de complexiteit gaan overzien. De consequenties van welke gedachte of beslissing ook kan worden gevoeld en ervaren. De plek die jij of de ander inneemt, kan ervaren worden als de juiste of juist niet. Het voelt allemaal zo nauwkeurig. Dat is ook de manier dat er bij de Verheldering omgegaan wordt met gevoelens en eventueel te nemen beslissingen. Nauwkeurig, met respect voor alle personen die deel uitmaken van de familie en bedrijf, met liefde voor de vorm van opstellingenwerk die verduidelijking of verheldering geeft. Er gaat beweging ontstaan. Uit de impasse. Besluiten kunnen genomen worden door degene die komt voor verduidelijking. Niet op dat moment, maar op het moment dat het belangrijk is. Je gaat naar huis en bedrijf met een innerlijke beweging die zorgt dat datgene gaat gebeuren dat nodig is.
 


Masterclass Tafelopstellingen, speciaal met Bronnenopstelling 9 maart 2019


Op tafel verschijnt een overzicht met mogelijkheid tot ontwikkeling

"Wat kan je boos worden op een blokje," verzuchtte een cliënte die het blokje in dienst had genomen als representant voor haar vader. Eindelijk kon ze deze primaire boosheid in zichzelf toelaten en er iets mee gaan doen.

'Opstellingen' is een instrument om de innerlijke werkelijkheid en zijn context na te bootsen, zodat (innerlijk) iets kan veranderen. Tafelopstellingen kunnen een goed overzicht geven van dit innerlijk en de plaatsen die familieleden, collega's, klanten, geld, ziekte, gevoelens, of andere items innemen. De belemmeringen en stagnaties, die vaak op de achtergrond spelen en niet direct zichtbaar zijn, worden duidelijk. De beweging, die in de opstelling ontstaat, helpt vaak om de bestaande situatie te accepteren en om een verandering tot stand te brengen. Het eindresultaat van de opstelling kan ook gebruikt worden om samen met de klant tot goede afspraken voor individuele coaching te komen.

De 'bronnenopstelling' is een speciale vorm van tafelopstellingen, waar binnen korte tijd zeer veel duidelijk wordt in de keuzes die de vraagsteller heeft. Door het kennen van deze vorm van opstellen blijkt het werken met andere vormen meer inzichtelijk te zijn voor de begeleider.

Op deze dag zullen Piet van Veen en Hans van den Berg een dag verzorgen met allerlei kennis en kunde rond het begeleiden van tafelopstellingen. U krijgt een hand-out over tafel- en bronnenopstelling mee.


 Inschrijfformulier MasterclassData (U kunt meerdere data aanvinken)
03-02-2019 Masterclass
09-03-2019 Masterclass tafelopstellingen
18-05-2019 Masterclass organisatieopstellingen

Aanhef
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon (Mobiel)
E-Mail

Bedrijfsnaam (Optioneel)
Adres (Optioneel)
Postcode (Optioneel)
Plaats (Optioneel)
Land (Optioneel)
Kostenplaats / referentie (Optioneel)

Captcha

Om zgn. spambots tegen te gaan een controle of u geen 'bot' ofwel computerprogramma bent:

Klik op de opstelling waarin het jongetje blauw gekleurd is.

    Accepteer de voorwaarden (opent in nieuwe tab).

 Masterclass organisatieopstellingen

Masterclass Organisatieopstellingen 18 mei 2019
met Piet van Veen en Hans van den Berg.

Het verschil maken in organisaties

In deze class zullen Piet en Hans zich richten op het verschil met 'familieopstellingen', op de speciale rol van mogelijkmaker van organisatieopstellingen en hoe organisatieopstellingen ingezet kunnen worden. Welk deel van het opstellen zal helpen, wat kan het nabootsen van de werkelijkheid doen voor de organisatie en voor de mensen die er in werken. Ga jij direct naar het doel en naar de pijnpunten of zijn er andere manieren?
We gaan uitzoeken waar het snijpunt ligt voor de opdrachtgever tussen het werken voor een organisatie en het persoonlijke leven. Binnen deze dag zullen voorbeelden van het basale systemisch werken binnen organisaties langs komen. Er zullen achtergronden van jouw persoonlijke voorkeuren als mogelijkmaker van organisatieopstellingen belicht worden. Wat maakt jou en/of de ander tot ondernemer?

We bieden de techniek van de 'half-bedekte' opstelling aan. Een mooie vorm die de representant niet bevooroordeelt.

Programma:
·         Voorbereiding: loyaliteiten in de keuze: wat maakt mij en anderen tot ondernemer of ga ik in loondienst?
·         Het proces van opstellen in een organisatie met voor- en nagesprek.
·         Middagprogramma: Herkennen van organisatiedynamieken. Half-bedekte opstelling.


Aan het eind van deze dag wordt een hand-out uitgereikt met allerlei zeer interessante artikelen en hulpmiddelen voor het werken als organisatiecoach.


 Investering Masterclass

1 dag inclusief koffie, thee en lekkers: €130

Bij grotere groepen zal de training op een andere locatie plaatsvinden.

 Meesterschap, vervolgopleiding systemisch werken

Wilt u meer dan het volgen van de Masterclasses? Deze classes zijn onderdeel van de het 'Meesterschap'. 
Lees meer over het Meesterschap>>