MASTERCLASS
  

Masterclasses

Gedurende het jaar worden er verschillende masterclasses gegeven.
Deze speciale en zeer interessante dagen zijn bij te wonen door mensen die het systemisch werk een warm hart toedragen. Het is prettig als je enige opleiding en/of ervaring hebt genoten in het systemisch werk.


 


Masterclass tafelopstellingen

Masterclass Tafelopstellingen, speciaal met Bronnenopstelling 

3 november 2024


Op tafel verschijnt een overzicht met mogelijkheid tot ontwikkeling

"Wat kan je boos worden op een blokje," verzuchtte een cliënte die het blokje in dienst had genomen als representant voor haar vader. Eindelijk kon ze deze primaire boosheid in zichzelf toelaten en er iets mee gaan doen.

'Opstellingen' is een instrument om de innerlijke werkelijkheid en zijn context na te bootsen, zodat (innerlijk) iets kan veranderen. Tafelopstellingen kunnen een goed overzicht geven van dit innerlijk en de plaatsen die familieleden, collega's, klanten, geld, ziekte, gevoelens, of andere items innemen. De belemmeringen en stagnaties, die vaak op de achtergrond spelen en niet direct zichtbaar zijn, worden duidelijk. De beweging, die in de opstelling ontstaat, helpt vaak om de bestaande situatie te accepteren en om een verandering tot stand te brengen. Het eindresultaat van de opstelling kan ook gebruikt worden om samen met de klant tot goede afspraken voor individuele coaching te komen.
 
De 'bronnenopstelling' is een speciale vorm van tafelopstellingen, waar binnen korte tijd zeer veel duidelijk wordt in de keuzes die de vraagsteller heeft en hoe beslissingen over het één consequenties heeft voor iets anders. Door het kennen van deze vorm van opstellen blijkt het werken met andere vormen meer inzichtelijk te zijn voor de begeleider.

Op deze dag zal Hans van den Berg een dag verzorgen met allerlei kennis en kunde rond het begeleiden van tafelopstellingen. U krijgt een hand-out over tafel- en bronnenopstelling mee.

Inschrijven kan pas als deze masterclass is opgenomen in de agenda.


Masterclass organisatieopstellingen

Masterclass Organisatieopstellingen voorjaar 2024
Het verschil maken in organisaties


In deze class zullen we ons richten op het verschil met 'familieopstellingen', op de speciale rol van mogelijkmaker van organisatieopstellingen en hoe organisatieopstellingen ingezet kunnen worden. Welk deel van het opstellen zal helpen, wat kan het nabootsen van de werkelijkheid doen voor de organisatie en voor de mensen die er in werken. Ga jij direct naar het doel en naar de pijnpunten of zijn er andere manieren?
We gaan uitzoeken waar het snijpunt ligt voor de opdrachtgever tussen het werken voor een organisatie en het persoonlijke leven. Binnen deze dag zullen voorbeelden van het basale systemisch werken binnen organisaties langs komen. Er zullen achtergronden van jouw persoonlijke voorkeuren als mogelijkmaker van organisatieopstellingen belicht worden. Wat maakt jou en/of de ander tot ondernemer?

De techniek van de 'half-bedekte' opstelling wordt aangeboden. Een mooie vorm die de representant niet bevooroordeelt.

Programma:
Voorbereiding: loyaliteiten in de keuze: wat maakt mij en anderen tot ondernemer of ga ik in loondienst?
Het proces van opstellen in een organisatie.
Herkennen van organisatiedynamieken.
De half-bedekte opstelling.

Aan het eind van deze dag wordt een hand-out uitgereikt met allerlei zeer interessante artikelen en hulpmiddelen voor het werken als organisatiecoach.

Het inschrijven lukt niet met het formulier. Stuur een mail naar master@verheldering.nl.


Stad van Axen

Leren werken met de Stad van Axen. voorjaar 2025

De weg gewezen worden in deze stad staat gelijk aan de weg kennen in hoe relaties zijn met de mensen om je heen en hoe er een keuze is gemaakt in hoe je bent.

  • Zijn jouw relaties harmonieus of juist niet?
  • Heb jij het nodig de dingen te weten of laat je het liever zoals het is.
  • Hoe hebben jouw ouders je gezien, wat hebben ze je gegund in jouw leven?
  • Was zorgen voor een ander het belangrijkste voor je, gaf je sturing, of kreeg je dat liever?
  • Hoe leerde je?
  • Keek je op tegen een ander, of volgde je hem/haar, of wilde je liever zelf bepalen?
  • Wat maakt dat er in het team iemand is waar je helemaal niet mee kunt werken?


In 1 workshopdag kan je veel van deze vragen beantwoorden en kan je leren deze methode in te zetten voor een praktijk van coaching en therapie. De methode is eenvoudig tot je te nemen door het lerend te ervaren en ervarend te leren. Je kunt deze methode inzetten voor individuen, echtparen, teams, kinderen. 
Een aantal elementen uit het systemische werk kunnen hierbij gebruikt worden.


Inschrijfformulier Masterclass
Data (U kunt meerdere data aanvinken)
03-11-2024 Masterclass tafelopstellingen

Aanhef
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon (Mobiel)
E-Mail

Bedrijf
(leeglaten indien niet van toepassing)
Bedrijfsnaam (Optioneel)
Adres (Optioneel)
Postcode (Optioneel)
Woonplaats (Optioneel)
Land (Optioneel)
Kostenplaats / referentie (Optioneel)


    Accepteer de voorwaarden (opent in nieuwe tab).

Investering Masterclass

1 dag inclusief koffie, thee en lekkers: €140 per 1-1-2025 € 150.

Bij grotere groepen zal de training op een andere locatie plaatsvinden.