VOORWAARDEN WORKHOP FAMILIEOPSTELLINGEN
  

Voorwaarden Workshop Familieopstellingen

  • Om u aan melden vult u het inschrijfformulier in en verstuurt u deze.

  • Na inschrijving krijgt u direct een retourmail met de door u opgegeven data.

  • Als er, door het sturen van het aanmeldingsformulier, een plaats is gereserveerd en u annuleert de workshop langer dan twee weken voor de workshop plaatsvindt, betaalt u € 50 voor de gemaakte onkosten. Na dit tijdstip ontvangt u geen geld retour, maar u kunt in overleg met ons uw plaats door iemand anders laten innemen. In geval van overmacht is inhalen op een later tijdstip mogelijk.

  • De deelnemer heeft gedurende zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

  • Na ontvangst van de factuur per Email stort u € 130 (of € 30 voor het meedoen als representant) op bankrekeningnummer NL74RABO0344550192 t.n.v. De Verheldering te Hoofddorp onder vermelding van het factuurnummer.

  • De werkwijze en het proces dat ontstaat maken het noodzakelijk dat u de gehele workshop aanwezig bent.

  • De aanvangstijd van de workshop is 9.30 uur. Inloop vanaf 9:10 uur. We sluiten de workshop af om ongeveer 16.30 uur.

  • Voor verdere voorwaarden: zie de algemene voorwaarden (klik hier).