NASCHOLING
  

Nascholing systemisch werken en waarnemen
In 2016 is de structuur van de opleidingen bij de Verheldering gewijzigd. Bovenstaand schema laat zien dat er na de basisopleiding verschillende mogelijkheden zijn.
Om de Meesterschapsopleiding te kunnen volgen is het nodig om de basisopleiding plus De Verdieping gevolgd te hebben.

Indien u in een ander instituut een opleiding gevolgd heeft kunt u, na een intake, toegelaten worden tot de Verdieping en het Meesterschap.


Systemisch werken met het verlangen (Ruppert) zal behandeld worden in de Verdieping


Het systemisch werken vraagt regelmatig om vernieuwing. Franz Ruppert komt elk half jaar naar Nederland om zijn laatste ontdekkingen met ons te delen. Ik heb zijn seminars sinds 2006 gevolgd.
De ontwikkelingen in het werk van Franz Ruppert draaien vooral om het ‘symbiotisch trauma’, waarin het thema van ‘slachtoffer en dader’ steeds doorklinkt. Steeds vaker merken we dat dit thema naar voren komt als het kind niet de moederlijke liefde, warmte en veiligheid heeft gekregen die het nodig had.
Uiteindelijk is één van de grootste verlangens een verlangen naar autonomie: het zelf bepalen in plaats van afhankelijk zijn van allerlei situaties en omringende mensen.Franz Ruppert gaat daar heel voorzichtig en omzichtig mee om.

Onderwerpen die behandeld worden zijn:
·        de verschillen tussen de Hellinger- en de Ruppert-methode: over psyche, ziel en lichaam
·        traumatheorie / model van de in 3 delen gesplitste psyche
·        symbiosetheorie / constructieve en destructieve symbiose / symbiosetrauma en systeembindingtrauma
·        het verlangen
·        autonomie
·        de slachtoffer en daderhouding als overlevingstrategie
·        de opstelling als afspiegeling van de innerlijke psychische dynamiek
·        de werkwijze van het opstellen van het ’verlangen’ en de identiteitsgerichte psychotraumatherapie.

Participatie in de workshops

Ik merk dat het voor aantal ex-studenten moeilijk is om zich te oefenen in het begeleiden van een opstelling doordat het veel moeite en geld (adverteren en ruimte) kan kosten een groep te vormen met voldoende representanten. Daarom wil ik tijd beschikbaar stellen tijdens de opstellingenworkshops in Hoofddorp.
Werkwijze: je komt met iemand die bij jou een opstelling wil doormaken. Jij hebt diegene uitgelegd hoe de procedure is. Jij begeleidt de opstelling. Er is iemand aanwezig (Hans) die organiseert en eventueel supervisie kan geven of aanwijzingen.
Weet dat het een oefensituatie is. Betaling van de deelnemer gaat via de Verheldering. De Verheldering zorgt dat er tijd beschikbaar is en er voldoende deelnemers zijn binnen de workshop voor de opstelling. De Verheldering zal deze tijd beschikbaar stellen voor het gebruikelijke tarief. Dat is € 110 voor de opstelling en € 40 voor de verzorging van de representant/opsteller en kort gesprek met aanwijzingen. Dat betekent dat jij er niet aan verdient, maar wel kunt oefenen onder supervisie.

Leren coachen met 'De stad van Axen'.


De stad van Axen is een effectief coachingsmodel.
De methode van 'De Stad van Axen' wordt regelmatig ingezet in een individueel coachingtraject en ook bij het coachen van teams.
De 'Stad' wordt ingezet om de relaties binnen gezin, familie of organisatie te verduidelijken. En soms de overeenkomsten.

De stad van Axen is door Ferdinand Cuvelier in het gelijknamige boek beschreven in de zeventiger jaren van de vorige eeuw . Hij beschrijft een metaforische stad, waarin zes wijken zijn opgenomen: de zes Axen. In deze wijken wonen mensen bijeen met  bepaalde eigenschappen die enkel in die wijk voorkomen. Elke wijk heeft een naam en een totemdier, waarnaar deze wijk ook genoemd is. De namen van de totemdieren helpen om de specifieke eigenschappen van de mensen die zich in deze wijk het best of prettigst voelen te onderscheiden. De meeste mensen hebben een voorkeurswijk, waarbij ze zich regelmatig in de wijken ophouden die aan hun voorkeurswijk grenzen. De zes wijken zijn gelegen rondom het centrale plein. Om inzicht te verwerven in eigen voorkeursposities worden een aantal vragen gesteld ter beantwoording. Vervolgens worden er posities ingenomen op de Axenroos die door middel van 'grondankers' op de grond gelegd is. Terwijl men deze posities of grondankers op de Axenroos ingenomen heeft, zullen er vervolgonderzoeksvragen gesteld worden. Met deze vragen zullen de relaties met een aantal personen bekender worden volgens de ordening van de Axenroos.

Het mooie van deze methode is dat het snel geleerd kan worden, zeer effectief is voor mensen vanaf zes jaar oud en dat de methode en de uitkomsten van de coachingsessie makkelijk te onthouden is.

Op een nog nader te bepalen dag is deze methode in 1 dag te leren. (Zie agenda)
Kosten € 130

Data nascholingsdagen

                
In 2016 is de structuur van de opleidingen bij de Verheldering gewijzigd. 

Indien u in een ander instituut een opleiding gevolgd heeft kunt u, na een intake, toegelaten worden tot de Verdieping en het Meesterschap.

De workshops en trainingen worden gegeven in het:

Geboortecentrum Hoofddorp
Kruislaan 13a
2131 WB Hoofddorp


Alle trainingen worden verzorgd door:
Hans van den Berg >>

Soms worden speciale dagen verzorgd door een gastdocent.


Supervisie geven en ontvangen

Wil jij groeien in dit vak?
Wil jij je visie aanscherpen?
Wil jij supervisie geven?
Wil je (nog) beter werken met jouw cliënten?

Het begeleiden van iemand vergt visie. Kennis en ervaring maken dat deze visie groeit.
Een ander groeimiddel is supervisie.
Niet het schuilen onder de vleugels van een ander, maar werken onder het toeziend ‘oog’ van een specialist, het vragen om andere inzichten, de ‘mist’ in gaan en er samen uit komen, eindelijk stevige feedback krijgen en goed naar jezelf kunnen kijken zorgen voor een groeispurt.

In de opleiding 'Meesterschap' zal hier aandacht aan besteed worden.