VRIJWILLIG LEVEN
  

Vrijwillig Leven

In 2022 is er een nieuwe vorm van Masterclasses gestart:

'Vrijwillig leven'

Bij het begeleiden van familieopstellingen kan er iets ervaren worden zonder ‘ik’.
Het begeleiden van de opstellingen wordt makkelijker als je merkt: ‘er is verwarring’, in plaats van ‘ik ben nu in de war’, zoals het in eerste instantie ervaren en gevoeld wordt tijdens het begeleiden. Zo kan er verder gekeken worden dan enkel naar ‘ik’ en er iets aan verwarring gedaan kan worden in plaats van enkel in een geschrokken toestand naar jezelf te kijken.

De familieopstellingen hebben geholpen praktische toepassingen te tonen van het vrijwillig identificeren door middel van het representeren van anderen en in het begeleiden van opstellingen. Terwijl je zeer nauwgezet kan observeren wie jij bent, zet je je in als instrument door even iemand anders te zijn. Zo weet je dat een identiteit niet altijd hoeft vast te liggen. Je kon zomaar vrijwillig van die zorgvuldig opgebouwde identiteit afstand nemen.
In de cursus ‘Vrijwillig leven’ leer je stappen te zetten naar een echt vrijwillig leven. Niet enkel het leven dat je gekregen hebt van je ouders en voorouders. Het op ons nemen van de vrijwilligheid betekent ook het echt verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor jouw leven. Verantwoordelijkheid nemen voor hoe je denkt en zien hoe je geïnspireerd en bepaald kunt worden door alle dagelijkse gevoelens. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook het afstand doen van de, vaak, kinderlijke manier van omgaan met de wereld, van de oude overlevingsmechanismen. En daarbij er achter komen wie je werkelijk bent.

Belangrijk is het te weten dat vrijheid bestaat uit het vrijwillig aangaan van identificatie. Weten dat jij het gereedschap bent waar je mee leeft, waar je mee werkt. Je kunt je identificeren met die ander, met iets, een groep mensen, een idee. De hele dag kan je dit doen. Elke keer komt er iets langs dat zorgt dat je kunt denken “Oh, dat ben ik”, of “Oh, zo ben ik” met de nadruk op ‘ik’. Of ‘Zo zijn wij’. Als je enkel denkt dat je dát bent, lijk je er aan vast te zitten. Als je tegelijkertijd realiseert dat jij dat niet bent, dat er geen vaststaande ‘ik’ bestaat, kan er een vrijwilligheid beginnen te ontstaan in je. En meer autonomie. Als je vrijwillig met iets of iemand identificeert, ontstaat er ook vrijwilligheid. Als het je overkomt, lijk je er ook aan vast te zitten.

In deze cursus is er geen verzachtende zalf, niet geaaid worden. Geen elfen en kabouters. Geen kruiden uit Zuid-Amerika. Geen definities, geen diagnoses. Niet meer het eindeloos zoeken en vinden van ‘Wie ben ik?’.

Wel: mogelijkheden willen onderzoeken, volgende stap willen zetten. We onderzoeken de weg naar de vrijwilligheid. We onderzoeken onze instrumenten: lichaam, denken, voelen, aandacht, antenne, intentie, zintuigen.

Houd er rekening mee dat er heel wat ervaren wordt. Dat doe je toch wel, maar ik neem je nu mee naar een andere plaats, naar iets nieuws, dat je nog niet zo goed kent of woorden hebt gegeven. Ik onthul geheimen, die zo geheim zijn dat iedereen ze kent maar niet weet. We zullen dingen herhalen, omdat deze kennis en ervaringen niet zomaar opgeslagen kunnen worden.

Ga je mee?

In deze cursus gaat de volgende stap gezet worden, verder dan je ooit hebt ervaren.
Ik neem je mee in:

 • het verder leren kennen van gevoelens, 
 • het beter leren kennen van je antenne, van je kompas,
 • leren kennen van jouw vorm van waarnemen van de wereld en van jezelf,
 • leren kennen van hetgeen je zoekt,
 • weten waar je je mee identificeert,
 • weten wie jij bent,
 • het leven accepteren, zoals het is,
 • vrijwilligheid ervaren.  
De instrumenten uit het systemisch werken, de opstellingen, zullen, naast andere manieren, hiervoor ingezet worden. Advaita Vedanta is een belangrijke ingang die ik ken.
 • De cursus neemt je mee in de fenomenen van het ontwikkelende leven. Uit de geplande toekomst en het geplande verleden naar datgene dat er echt was, is en zal komen;
 • We gaan in deze cursus veelal de dingen op zijn plek zetten. Er niet iets anders van maken en het niet mooier maken. 
 • Je leven is zonder je instemming begonnen. Uit het niets ontstond jij plotseling. Daarna moest je de regels leren kennen van het leven. Je leerde de regels en de ervaringen te overleven. Zoekend naar veiligheid. Zoekend naar een beetje geluk of liefde, of hoe dat ook heet voor jou.
 • De chaos die wij wereld noemen is van een ongeordendheid waar wij niet tegen kunnen. We gaan daarom ordenen. Daar hebben we het denken voor gekregen. Ordenen doen we met het doel de wereld te begrijpen. We onderzoeken hierbij de cognitieve dissonantie, die de wereld, het leven of het universum lijkt te veroorzaken.
 • En als je de wereld of je innerlijke roerselen niet begrijpt dan wordt daar wel voor gezorgd. Of je maakt het innerlijk verhaal zodanig dat je het weer begrijpt of je gaat daarvoor naar iemand die bekend staat voor het begrijpen van de wereld. Voorheen meestal de kerk, nu psychiater, psycholoog, de coach, de therapeut, god, de sjamaan, de helderziende, et cetera en zij vertellen hoe de wereld in elkaar zit zonder dat er een goed en authentiek zelfonderzoek is gestart. Zij vertellen het je wel.
 • We gaan het verschil tussen jij en jouw verhaal vinden. En dan niet het verhaal aanpassen, die anderen en jijzelf je vertellen.
 • We gaan je instrumenten: denken, voelen, lichaam, zintuigen en aandacht verfijnen.


 • Je kunt je inschrijven in een cursus die ‘vrijwillig leven’ heet. Dat ‘vrijwillig leven’ is de volgende stap. De stap na een leven waarin allerlei regels de overhand hebben. Waarin een ander kan vertellen wat je moet. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De eerste stap is te onderzoeken wat je ervaart. Misschien moeten er nog dingen worden losgelaten. En loslaten kan enkel als je iets vast houdt.
 • Bij jouw dood, bij het echte loslaten van alles waar je zo vertrouwd mee was, zul je kunnen meemaken wat het leven precies is. Dan bemerk je wie je bent. Het is dan niet een ‘jij’ die verdwijnt of losgelaten wordt, het is het loslaten van de instrumenten die gezorgd hebben dat er een ‘ikbenheid’ ervaren kon worden. Om vervolgens op te gaan in het alles. Men noemt het de natuurlijke staat. Je kunt het dan alleen niet meer vertellen. Het is leuker om het eerder te realiseren.
 • Door het anders waarnemen van jezelf en de wereld, kan je anderen beter begrijpen en heb je meer compassie.
 • Je kunt dan makkelijker werken met je intuïtie en de werkelijkheid. Je hebt bij het werken met andere mensen meer overzicht over jouw gelijktijdige innerlijke roerselen die weergeven wat er ook bij de ander plaatsvindt.


Programma:

Dag 1: We en ik

Dag 2: Voelen

Dag 3: Denken en aandacht

Dag 4: Focus en intentie

Dag 5: Het ergste

Dag 6: Het nu is je kapitaal

Dag 7: Wie ben ik

Dag 8: Wie zijn wij


Voor deelnemers aan 'Vrijwillig leven' is het gelijknamige boek inbegrepen.

Inschrijfformulier Vrijwillig leven

Momenteel staat deze opleiding niet op de agenda of is reeds vol. Neem contact met ons op als u interesse heeft.

Data Vrijwillig leven


Derde serie Vrijwillig leven 2024:

Dag 1: Zondag 12 mei
Dag 2: Zaterdag 8 juni
Dag 3: Zaterdag 7 september
Dag 4: Zondag 29  september
Dag 5: Zondag 12 oktober
Dag 6: Zondag 10 november
Dag 7: Zaterdag 11 januari
Dag 8 Zaterdag  8 februari


Vierde serie
Vrijwillig leven 2025:
Data volgen in het najaar van 2024
Dag 2: zondag 
Dag 3: Zondag
Dag 4: Zaterdag 
Dag 5: Zaterdag 
Dag 6: Zaterdag
Dag 7: Zondag 
Dag 8 Zondag 


Data opleidingsdagen Hoofddorp zijn op zaterdagen en zondagen.
We starten om 9:30 uur.
We ronden af rond 17:00 uur


De workshops, trainingen en opleidingen worden gegeven in het:
Geboortecentrum Hoofddorp
Kruislaan 13a
2131 WB Hoofddorp


De opleiding wordt verzorgd door:
Hans van den Berg >>


Investering Vrijwillig Leven

8 dagen inclusief koffie, thee en lekkers: €1120,- bij betaling ineens. 

Het is mogelijk in twee keer (2 x 560) te betalen. Of geef een andere manier van betalen aan.

De opleiding start indien er 10 deelnemers ingeschreven zijn.