MEESTERSCHAP
  

  Meesterschap

In 2020 zal er een nieuwe serie Masterclasses gestart worden. De 7 classes vormen  het 'Meesterschap'.
 • De innerlijke houding van de 'Meester'. Compassie.
 • 'De kracht van buiten' als vorm van systemisch werken.
 • Systemisch coachen zonder opstellingen.
 • Bronnenopstelling (speciale individuele tafelopstelling) begeleiden.
 • Familiebedrijven 
 • Werken met (echt)paren.
 • Structuuropstellingen.
 • De organisatie van jouw onderneming.
Het Meesterschap gaat verder en dieper dan hetgeen je tot nu toe geleerd hebt. 
 • Leren kennen wat er echt in je zit.  Leren kennen van de innerlijke spelletjes waarbij je jezelf in de weg zit.
 • Herstel van jouw vermogen te verlangen.
 • Verder werken met het omgaan met autonomie. Hoe sluit jouw wens tot autonomie aan op de autonomie van de ander?
 • Wat durf je van binnen te denken om de relatie met de ander te veranderen?
 • Het werken in meerdere lagen. Wat kan er veranderen? Welke ingrepen zijn mogelijk?
 • Wat gebeurt er met me als ik een keuze heb gemaakt? Laat ik los?
 • De positie van de opsteller: de kracht van buitenaf.
 • We gaan letterlijk stil staan bij de moeilijkste momenten van de opsteller.
 • We werken verder aan compassie tijdens de moeilijkste momenten.
 • Ondernemen: hoe organiseer je jouw onderneming? Of: een systemisch onderzoek hoe je het nog beter kunt organiseren?
Twee of drie dagen zullen door een gastdocent worden begeleid. Deze gespecialiseerde docent zal een bijzonder deel van het systemisch werk belichten. Zie de Masterclasses.
Intensief vervolg op de basis- en vervolgopleiding (De Verdieping).


Heb je bij een ander instituut jouw opleiding Systemisch Werk genoten en je wilt aan de Masterclasses of aan het Meesterschap deelnemen, schrijf je gerust in. Ik neem daarna contact met je op.

Voor deelnemers aan het Meesterschap is het boek 'De kracht van buiten'  inbegrepen.


 Masterclasses

Gedurende het komende jaar worden er verschillende masterclasses gegeven.
Deze speciale en zeer interessante dagen zijn bij te wonen door mensen die het systemisch werk een warm hart toedragen. Het is prettig als je enige opleiding en/of ervaring hebt genoten in het systemisch werk.


Het verschil maken door een organisatieopstelling  13 oktober 2019

Allerlei voortschrijdend inzicht wordt toegepast in deze lesdag.
 
We, Piet van Veen en Hans van den Berg, gaan deze dag eerst met je onderzoeken wat de elementen in jou en in jouw cliënt (met zijn of haar bedrijf) zijn die maken dat jij en/of jouw cliënt ondernemer zijn.
We onderzoeken samen wat de elementen zijn die zorgen dat de organisatie werkt en daarmee het verschil maakt in deze branche of methode.
Wat zorgt dat jij het verschil kan maken als de organisatie jou (als kracht van buiten) vraagt om een transitie te begeleiden of vraagt om de onderstroom te verduidelijken in hun proces. Of als je gewoon gevraagd wordt een organisatieopstelling te doen met hen. Met welke intentie en welk doel je dit gaat doen. En welke invloed dit heeft op het proces.
 
We laten zien welke elementen het voorgesprek nodig hebben. Welke mogelijkheden je hebt om te verduidelijken en de dynamiek of onderstroom te tonen. Er is ruimte deze dag om jouw bedrijf te onderzoeken, om jouw plaats daarin beter te leren kennen en wellicht een gewenste verandering te gaan ervaren.
 
Vervolgens bieden we de techniek van de 'half-bedekte opstelling' aan, waarbij het voor de representanten niet mogelijk is om met vooropgezet doel en oordeel de opstelling in te gaan. Deze techniek zorgt dat men in bedrijven meer achting en vertrouwen heeft voor hetgeen de opstelling laat zien en ervaren.
 
We nodigen je uit om je in te schrijven voor deze interessante dag op zondag 13 oktober.Masterclass Tafelopstellingen, speciaal met Bronnenopstelling
 7 maart 2020


Op tafel verschijnt een overzicht met mogelijkheid tot ontwikkeling

"Wat kan je boos worden op een blokje," verzuchtte een cliënte die het blokje in dienst had genomen als representant voor haar vader. Eindelijk kon ze deze primaire boosheid in zichzelf toelaten en er iets mee gaan doen.

'Opstellingen' is een instrument om de innerlijke werkelijkheid en zijn context na te bootsen, zodat (innerlijk) iets kan veranderen. Tafelopstellingen kunnen een goed overzicht geven van dit innerlijk en de plaatsen die familieleden, collega's, klanten, geld, ziekte, gevoelens, of andere items innemen. De belemmeringen en stagnaties, die vaak op de achtergrond spelen en niet direct zichtbaar zijn, worden duidelijk. De beweging, die in de opstelling ontstaat, helpt vaak om de bestaande situatie te accepteren en om een verandering tot stand te brengen. Het eindresultaat van de opstelling kan ook gebruikt worden om samen met de klant tot goede afspraken voor individuele coaching te komen.
 
De 'bronnenopstelling' is een speciale vorm van tafelopstellingen, waar binnen korte tijd zeer veel duidelijk wordt in de keuzes die de vraagsteller heeft. Door het kennen van deze vorm van opstellen blijkt het werken met andere vormen meer inzichtelijk te zijn voor de begeleider.

Op deze dag zullen Piet van Veen en Hans van den Berg een dag verzorgen met allerlei kennis en kunde rond het begeleiden van tafelopstellingen. U krijgt een hand-out over tafel- en bronnenopstelling mee.


 Inschrijfformulier Opleiding Meesterschap

Momenteel staat deze opleiding niet op de agenda. Neem contact met ons op als u interesse heeft.

 Inschrijfformulier MasterclassData (U kunt meerdere data aanvinken)
17-11-2019 Masterclass De Stad van Axen

Aanhef
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon (Mobiel)
E-Mail

Bedrijfsnaam (Optioneel)
Adres (Optioneel)
Postcode (Optioneel)
Plaats (Optioneel)
Land (Optioneel)
Kostenplaats / referentie (Optioneel)

Captcha

Om zgn. spambots tegen te gaan een controle of u geen 'bot' ofwel computerprogramma bent:

Klik op de opstelling waarin de vrouw blauw gekleurd is.

    Accepteer de voorwaarden (opent in nieuwe tab).

 Data MeesterschapMeesterschap 2020:
Dag 1: Masterclass 1
19 januari
Dag 2: Masterclass 2
16 februari
Dag 3: Masterclass 3
16 mei
Dag 4: Masterclass 4
7 juni
Dag 5: Masterclass 5
3 oktober
Dag 6: Masterclass 6
1 november
Dag 7 Masterclass 7
20 januari 2021

Data opleidingsdagen Hoofddorp zijn op zaterdagen en zondagen.
We starten om 9:30 uur.
We ronden af rond 17:00 uur


De workshops, trainingen en opleidingen worden gegeven in het:
Geboortecentrum Hoofddorp
Kruislaan 13a
2131 WB Hoofddorp


De opleiding wordt verzorgd door:
Hans van den Berg >>


 Investering Meesterschap

7 dagen inclusief koffie, thee en lekkers: €840,- bij betaling ineens. 

Het is mogelijk in twee keer (2 x 425) te betalen.
Voor de start: liefst bij 10 verschillende opstellers een opstelling meegemaakt hebben. Inleveren kort verslag over hetgeen je van elke workshop geleerd hebt. Verslag van jouw vorm van systemisch werken. Indien je daar niet de tijd of mogelijkheid voor hebt: neem contact op met Hans.

De opleiding start indien er 8 deelnemers ingeschreven zijn. 
 
Afsluiting met certificaat

Indien gewenst is er de mogelijkheid tot het voeren van het logo. Er volgen dan afspraken voor bijscholing t.b.v. de vervolgjaren.

 Investering Masterclass

1 dag inclusief koffie, thee en lekkers: €130

Bij grotere groepen zal de training op een andere locatie plaatsvinden.