DE BASIS
  

De Basis

Wat is de basisopleiding Systemisch Werken?
Het begeleiden van familie- en organisatieopstellingen is een vak! Binnen de basisopleiding van De Verheldering leer je de basis van dit vak in 11 dagen. Binnen de opleiding wordt er intensief en actief gewerkt en getraind op inzichten in en aanvoelen van systemen waar je zelf deel van uitmaakt en de systemen die je in het werk en andere contacten tegenkomt: ervarend leren.

Het is een opleiding waarin je veel leert, veel doet en veel voelt. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer tot maximale ontwikkeling kan komen en kiezen daarom bewust voor groepen van hoogstens 14 personen.

Wat biedt deze opleiding?
Na de tien opleidingsdagen en de opstellingendag heeft de deelnemer voldoende kennis om in staat te zijn inzichtelijk te werken met familie- en organisatiesystemen en de uit deze systemen voortvloeiende fenomenen. In de basisopleiding wordt geleerd om zelfstandig opstellingen te kunnen begeleiden. De opgedane kennis leidt tot een groter begrip voor de mens, zijn mogelijkheden en zijn beperkingen. In deze basisopleiding ligt de nadruk op het inzicht in familieopstellingen met een kennismaking met andere soorten opstellingen, zoals loopbaanopstellingen, organisatieopstellingen, structuuropstellingen en traumaopstellingen.
Tijdens de opleiding wordt de theorie ondersteund met een map vol heldere en degelijke schriftelijke informatie.
De opleiding is tevens gericht op het bewust maken van de specifieke fenomenen, die de coach/trainer/therapeut zelf meeneemt vanuit het systeem van zijn of haar herkomst, zodat deze fenomenen hen minder in de weg zitten. (‘Get out of your own way’)

'Mijn ervaringen hebben mij geleerd en leren mij steeds opnieuw de essentie te voelen van : ‘Dat wat is’ en respect te hebben voor datgene dat gedragen wordt door eenieder van ons.
Elke keer weer raak ik opnieuw onder de indruk en word ik geraakt door deze manier van werken die zeer diepgaand en verstild is. Er zijn weinig woorden en ingrepen van buitenaf nodig om tot inzicht te komen.
Het is dan ook mijn innerlijke wens en doel -vanuit liefde voor dit prachtig systemische werk- een bijdrage te kunnen en mogen leveren aan het groter en bekender maken van deze mooie wijze van persoonlijke verrijking en verdieping.'


Verdieping en specialisatie

 • Na deze elf dagen kan je een verdere training doen om de opgedane kennis op een goede manier in praktijk te brengen. De speciale vormen van opstellen zullen in een nascholingsblok van zes dagen verdiept en getraind worden. Zie hiervoor de nascholing ‘De Verdieping’.
 • De masterclasses kunnen tijdens en na het basisjaar gevolgd worden. Voorwaarden tot deelname aan de basisopleiding:

 • Bereidheid om eigen vraagstukken in te brengen.
 • Bereidheid om te willen leren door intensieve feedback.
 • Persoonlijke rijpheid.

Na aanmelding kan er een intakegesprek gevoerd worden.
Indien tijdens de opleiding blijkt dat persoonlijke vraagstukken de deelnemer beperken in het tot zich nemen en eigen maken van het aanbod zal in overleg gezocht worden naar een passende oplossing.

Wilt u een reflectieverslag van een deelnemer lezen?
klik hier voor reflectieverslag 1
en hier voor reflectieverslag 2.
 Inhoud:

Dag 1: Intensieve systemische kennismaking met elkaar en met systemisch waarnemen.
Dag 2: De structuur van een systeem.
Dag 3: Dynamieken en fenomenen.
Dag 4: Contact met het systeem van een ander.
Dag 5: Inbreng en werken met eigen ervaringen.
Dag 6 :Voorafgaand aan de opstelling.
Dag 7: Werken met familie.
Dag 8: Werken met dynamieken en fenomenen.
Dag 9: Werken met dynamieken en fenomenen.
Dag 10: De Mogelijkmaker.

Dag 11: Opstelling van eigen thema ondergaan binnen een workshop familieopstellingen.

Dag 1: Intensieve systemische kennismaking met elkaar en met systemisch waarnemen

 

 • Leren systemisch waar te nemen als iemand zich voorstelt, zijn verhaal vertelt.
 • (Aan)voelen ‘hoe de ander voelt’.
 • Sturende krachten in het contact met de ander.
 • De sturende krachten van de ander.
 • Verschillende manieren van werken met het systemisch gedachtegoed.
 • Literatuur.


Dag 2: De structuur van een systeem
 

 • Individueel werken binnen coaching en therapie.
 • Tafelopstellingen.
 • Het maken van een genogram.
 • Inzicht in ordening en binding:
  • In familie.
  • In bedrijven.
 • Opstellingen van de orde in familie of bedrijf.


Dag 3: Dynamieken en fenomenen
 

 • Structuuropstellingen.
 • De plaats van Moeder en Vader.
 • Symbiosetrauma.
 • Systeembindingstrauma.
 • Kennis maken en leren van vele dynamieken in familie en organisaties, o.a.:
  • Slachtoffer en dader.
  • Groter voelen dan de ander.
  • Buitengesloten worden en/of zijn.
  • Iets dragen voor een ander.
  • ‘Onterecht’ ontslag.
  • Loyaliteit.


Dag 4: Contact met het systeem van een ander
 

 • De eerste indruk.
 • Het lege midden.
 • Wat is jouw rol? Compassie beter leren kennen.
 • Hoe werkte Hellinger? Wat neem je mee en wat laat je?
 • Korte opstellingen zelf beginnen.
 • Eigen rol en verstrikkingen leren kennen bij het omgaan met verschillende fenomenen, zoals slachtoffer/dader, bij geheimen, etc.


Dag 5: Inbreng en werken met eigen ervaringen
 

 • Inzicht verkrijgen in eigen situatie. (familie of bedrijf)
 • Inbrengen van situaties in het werkveld. Hoe breng je de verstrikkingen en orde binnen jouw werkveld nog beter aan het licht?
 • Wat is jouw plek t.o.v. het systeem van de ander?
 • De plaats van en het omgaan met de representant.


Dag 6: Voorafgaand aan een opstelling 
 

 • Informatie verzamelen en diagnostiek.
 • Kleine opstellingen. Leren kennen van de instrumenten.
 • Oefenen van beginopstellingen.
 • Het verzamelen van informatie tijdens een opstelling.
 • Er gebeurt iets in/met je en wat besluit je?
 • Get out of your own way: wat staat er in de weg om de ander efficiënt te helpen?


Dag 7: Werken met familie
 

 • De lijn van de moeder en de lijn van de vader.
 • Oefenen.
 • Ervaring opdoen in het begeleiden van een opstelling.
 • Individuele opstellingen.


Dag 8: Werken met dynamieken en fenomenen
 

 • Ordening:
  • Hoe zie en herken je de ordening?
  • Wanneer kan de orde weerkeren?
  • Is het goed om het ‘in orde’ te maken?
 • 'Quick-scan' en Tweeminuten-opstellingen.
 • Diepere kennismaking en leren omgaan met de vele dynamieken in familie en organisaties, o.a.:
  • Slachtoffer en dader.
  • Buigen.
  • Buitengesloten worden en/of zijn.
  • Iets dragen voor een ander.
  • 'Onterecht' ontslag.
  • Loyaliteit.


Dag 9: Werken met dynamieken en fenomenen
 

 • Leren aanscherpen van de dynamieken.
 • Werken met verscherpende en samenvattende zinnen.
 • Verduidelijken en werken met de systemische instrumenten.
 • Omgaan met de grote thema’s in het leven.


Dag 10: De Mogelijkmaker 
 

 • Oefeningen in herkenning van systemische informatie.
 • Wat is je volgende stap?
 • Oefenen in het begeleiden van een opstelling.
 • Het scheppen van de situatie.
 • De opleiding wordt feestelijk afgesloten.


Dag 11: Eigen thema laten begeleiden tijdens een workshop familieopstellingen

 • Elke deelnemer laat zijn thema begeleiden tijdens een workshop familieopstellingen.


Supervisieuur

Na de vierde lesdag wordt er een oefengroep geformeerd en worden er data afgesproken.
Tussen de 6e en de 10e dag wordt er een individueel supervisiegesprek van 1 uur gehouden over de voortgang en persoonlijke ontwikkeling.


https://familieopstellingen.training/


Data De Basis


De eerstvolgende opleiding start
op 5 oktober 2024.

Basisopleiding
Voorjaar 2024:
Dag 1: Za 23 maart 2024
Dag 2: Za 6 april
Dag 3: Zo 21 april
Dag 4: Za 25 mei
Dag 5: Zo 16 juni
Dag 6: Zo 1 september
Dag 7: Za 21 september
Dag 8: Zo 13 oktober
Dag 9: Za 9 november
Dag 10 Zo 8 december
Dag 11: Opstellingsdag.
Datum naar keuze
 
Data opleidingsdagen Hoofddorp zijn op zaterdagen en zondagen.
 

Basisopleiding
Najaar 2024:
Dag 1: Za 5 oktober
Dag 2: Za 19 oktober
Dag 3: Zo 20 oktober
Dag 4: Zo 17 november
Dag 5: Za 14 december
Dag 6: Zo 5 januari 2025
Dag 7: Zo 2 februari
Dag 8: Za 8 maart
Dag 9: Zo 13 april
Dag 10 Za 24 mei
Dag 11: Opstellingsdag.
Datum naar keuze
 
Data opleidingsdagen Hoofddorp zijn op zaterdagen en zondagen.
 

We starten om 9:30 uur.
We ronden af rond 17:00 uur


De workshops, trainingen en opleidingen worden gegeven in het:
Geboortecentrum Hoofddorp
Kruislaan 13a
2131 WB Hoofddorp


De opleiding wordt verzorgd door:
Hans van den Berg >
>


Investering De Basis

11 dagen inclusief koffie, thee en lekkers: €1500,- bij betaling ineens. We hebben bewust voor deze prijs en betalingsregeling gekozen om de opleiding voor meer mensen bereikbaar te maken.

Bij betaling in 4 termijnen:
Eerste termijn € 500 dan 3 termijnen van €340.
In 6 termijnen: 
Eerste termijn €400. Daarna 5 termijnen van € 225. 
Eigen voorstellen ook welkom.Reken dan op administratiekosten van €25.

 • Naast de 10 opleidingsdagen is er tevens in deze prijs opgenomen een 11e dag waarin een persoonlijke opstelling over een eigen thema in een reguliere workshop die De Verheldering organiseert. De datum is naar keuze.
 • 3 x representant in workshop: geen kosten.
 • Supervisiegesprek (1 uur): geen kosten
 • Regelmatig oefenen in oefengroep.
 • Reflectieverslag (max. 2 x A4).

De opleiding start indien er 10 deelnemers ingeschreven zijn. 
 
Afsluiting met certificaat.

Bij gelijktijdige betaling van De Basis en De Verdieping verlenen wij een korting van €50.

Overleg met ons de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen bij uw beroepsvereniging.

Inschrijfformulier Opleiding De Basis
Datum start opleiding

Aanhef
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon (Mobiel)
E-Mail

Bedrijf
(leeglaten indien niet van toepassing)
Bedrijfsnaam (Optioneel)
Adres (Optioneel)
Postcode (Optioneel)
Woonplaats (Optioneel)
Land (Optioneel)
Kostenplaats / referentie (Optioneel)


    Accepteer de voorwaarden (opent in nieuwe tab).