LOOPBAANCOACHING VOOR WERKGEVERS EN MANAGERS
  

Loopbaanbegeleiding voor werkgevers, managers, HRM-managers, CEO's, directeuren.

Werkgevers hebben een doel met hun bedrijf. Werknemers hebben ook hun doelen. Samen werken zij binnen de organisatie om het gezamenlijke doel te halen. Vaak hebben werknemers niet alleen salaris nodig om goed te functioneren. Het 'niet goed functioneren' van de werknemer kan liggen aan het bedrijf, de huiselijke situatie, aan de begeleiding of sturing of aan het onvermogen van werknemer of werkgever.

Het kan zijn dat de wijze van aansturen, begeleidenof managen niet rendabel genoeg is. Dit kan aan de werknemer liggen of aan de aanstuurder, de begeleider of manager.

Bij de Verheldering kan de HRM-manager, de manager,de directeur, de eigenaar, de CEO vaardigheden leren en vanuit daar struikelblokken verwijderen, opdat het vak nog beter uitgevoerd kan worden en er meerrendement uit het bedrijf gehaald kan worden.

Het betere aansturen of het op het juiste moment bij kunnen sturen en/of motiveren is te leren bij De Verheldering binnen een individueel traject. Daarnaast kan de werknemer een ander individueel traject volgen.

Wat wil je als werkgever, als manager, als leidinggevende? Dit zijn drie verschillende manieren om met werknemers om te gaan. De reacties van de werknemer kunnen beter begrepen worden als duidelijk is vanuit welke functie gestuurd of gemotiveerd wordt.

De loopbaan kan lopen van manager naar leider, van werkgever naar manager en wellicht ook van leidinggevende naar werkgever.

We slaan geen mogelijkheid over: úw mogelijkheden staan immers centraal.Een reorganisatie geeft de illusie van vooruitgang,maar de vooruitgang komt vooral voort uit de houding en het inzicht van degenen die er werken, of men nu in de raad van bestuur werkt of op de werkvloer.

Wij denken mee, wij lopen mee en hebben hart voor uw bedrijf en wensen.

Vraag naar de mogelijkheden van De Verheldering.

Telefoon: 06-21 28 67 29