ORGANISATIEOPSTELLING
  

Organisatieopstellingen


Een organisatie is een systeem, net als een familie een systeem is, een land, mensen op een snelweg, een groep motorrijders, etc. Het overeenkomende van deze groepen mensen is dat er bekende en onbekende regels en wetten heersen binnen deze groepen. De meeste regels zijn bekend, maar niet alle regels en wetten zijn zodanig bekend dat er geen last ervan wordt ondervonden.

Het verschil met een familiesysteem is dat het lidmaatschap van een familie niet opgezegd kan worden.

De regels binnen de systemen hebben te maken met:
  • de behoefte aan veiligheid en voorspelbaarheid: een mate van orde.
  • De behoefte er bij te horen: binding.
  • De behoefte aan gelijkwaardigheid in geven nemen: vereffening.

Als de regels genegeerd worden of als er iets is ontstaan in het systeem waardoor bepaalde gebeurtenissen niet gezien mogen worden, zal dit uitmonden in allerlei symptomen en verschijnselen.

Om de ongeziene, maar belangrijke gebeurtenissen te kunnen overzien kan de methode van de systemische organisatieopstelling worden ingezet.

'Binnen een uur ontstond er een driedimensionale uitbeelding van de dynamiek die de mogelijkheden van vooruitgang van ons bedrijf sterk heeft vergroot.'

Een organisatieopstelling is een instrument om verduidelijking en ontknoping te verkrijgen bij verschijnselen die met 'gewoon' nadenken en praten niet veranderd of verbeterd konden worden. De Verheldering werkt met representanten. Dit zijn stand-ins (met ruime ervaring in het systemisch werk) voor de mensen die er niet bij zijn of voor belangrijke elementen binnen het bedrijf, zoals het geld, de front-office, de klanten, de crisis, de buitengesloten elementen, of Organisatieopstellingen andere, voor het bedrijf, belangrijke zaken. Zij zijn niet emotioneel verbonden met het bedrijf.

De representanten worden in de ruimte geplaatst door de vraag- of case-inbrenger en vervolgens wordt gekeken hoe deze elementen en representanten -voor delen van het bedrijf- zich met elkaar verhouden. Door de begeleider van de opstelling zal er zodanig begeleid worden dat het heel duidelijk wordt wat de volgende stap in de ontwikkeling van het bedrijf is. Het is onze ervaring dat iedere keer weer blijkt hoe verbluffend de opstelling symbolisch lijkt op de reële situatie. De opstelling laat zien wat er misschien wel achter de horizon verborgen lag of hetgeen nog wakker gekust moest worden om het bedrijf optimaal te laten functioneren.

De onderwerpen die aan de orde komen en ingebracht worden, kunnen zijn:
  • De relatie met de klant verbeteren.
  • De omzet laten stijgen.
  • Hoe kunnen we het nieuwe product zodanig aanpassen dat het gewild is in de markt?
  • Is de bedrijfsnaam, het logo en mijn product zodanig dat ik voldoende klanten ga trekken?
  • Hoe breng ik het ziekteverzuim terug?
  • Het bereiken van doelen. Wat houdt ons tegen?
In de opstelling wordt symbolisch de werkelijkheid getoond. Het beeld van deze opstelling kan lang een leidraad worden voor de beslissingen die genomen dienen te worden. Op deze manier blijft de case-inbrenger volledig autonoom en verantwoordelijk en kan ten alle tijde datgene beslissen wat nodig of passend is voor de situatie waarin hij of het bedrijf in verkeert.

De prijs van een opstelling wordt in overleg gebaseerd op de hoeveelheid tijd die de opstelling en de voorbereiding nodig heeft, de eventuele onkosten van de representanten en de plaats waar de sessie gehouden wordt.