TEAMONTWIKKELINGSTRAJECTEN (1/2 TOT MEERDERE DAGEN)
  

Teamontwikkeltrajecten

De Verheldering zal met het team de opeenvolgende fases in kaart brengen die een team door kan maken binnen zijn ontwikkeling. In overleg zal er een ontwikkeltraject ingezet worden om het team naar een volgende fase te begeleiden. Een traject kan zijn een ochtendsessie, een dagworkshop, een maandelijkse sessie, twee keer per jaar tot een aantal dagen samen zijn voor een heroriëntatie of voor het ontwikkelen van een samenwerkingssfeer.

We zullen na goede afspraken werken aan elementen van de interne organisatie, de zorg voor binding binnen en met het bedrijf of team, het samenwerken en aan de teamperformance: hoe laten we ons zien binnen het bedrijf en naar de klant of opdrachtgever.

Uitgangspunten:

Een organisatie biedt de medewerkers:
 • zekerheid
 • inkomen
 • welzijn
 • ergens deel van uitmaken
 • status
 • plek waar men talenten kan gebruiken
De medewerkers bieden:
 • hun tijd
 • kennis
 • kunde
 • creativiteit
 • steun
 • passie
 • betrokkenheid
Deze elementen worden uitgewisseld en dienen in evenwicht te zijn om het gezamenlijke (organisatie)doel te kunnen halen.

In elk team bestaat er een hiërarchische ordening en een gevoelde ordening. De Verheldering zal deze gevoelde ordening duidelijk maken door oefeningen, waardoor het mogelijk is voor het team zich te heroriënteren op verdere ontwikkelingen. Een herordening kan tot een grotere of betere verbinding leiden tussen de individuele werknemers, hun persoonlijke doelen en de doelen van het team en bedrijf of instelling.

'Stilstaan om vooruit te gaan.'

Daarbij heeft ieder team een verleden, een geschiedenis. We zoeken samen naar de belangrijkste punten uit deze geschiedenis: ervaringen die hebben geholpen om de doelen te halen en ervaringen die gezorgd hebben voor verwarring, angst, onbegrip en verstrikking. Inzicht in de dynamiek binnen deze ervaringen en vage herinneringen geven een grote impuls tot vooruitgang.

De workshops met het team worden zodanig begeleid dat het team autonoom of in samenspraak met de leidinggevende, directeur, raad van bestuur of eigenaar kan beslissen wat er zal moeten gebeuren en zullen niet gedicteerd worden door de workshopleider. De workshopleider heeft de taak dynamieken te verhelderen en te helpen de weg naar verandering en verbetering open te leggen.

De oefeningen die worden gebruikt in de workshops zullen voornamelijk een achtergrond hebben binnen het systemisch werken.

De Verheldering, Hans van den Berg